De productie is heden weer opgestart na het kerstreces.